Het gebruik van de warmtepomp

Bij de realisatie projecten van HerwonnenAllure staat duurzaamheid voorop. Om het gebouw energiezuinig te maken, installeren wij geavanceerde warmtepomp-systemen. Hiermee benutten wij de in de natuur aanwezige warmte om een gebouw te verwarmen. Dit bespaart niet alleen in kosten, maar helpt ook mee om uitputting van natuurlijke energiebronnen te verminderen. Op deze pagina lees je over de verschillende systemen die wij gebruiken voor het verduurzamen van onze bouwprojecten.

Voor ieder type gebouw is een ander warmtepomp-configuratie nodig, namelijk:

1. Warmtepomp-systeem voor nieuwbouw
2. Warmtepomp-systeem voor bestaande bouw
3. Warmtepomp-systeem voor monumentale bouw

Warmtepomp-systeem voor nieuwbouw

Een grond-waterwarmtepomp is een systeem dat gebruik maakt van de warmte die aanwezig is in de grond om het gebouw te verwarmen en warm water te produceren. Het systeem bestaat uit een buiten-unit met een aantal grondcollectoren die warmte uit de grond halen, en een binnen-unit die deze warmte gebruikt om water te verwarmen voor verwarming en warm water.

De grond is een grote en bijna onuitputtelijke bron van warmte. Vanaf een bepaalde diepte heeft de bodem een constante basistemperatuur van ongeveer 10 graden Celsius. Deze temperatuur is hoger dan de omgevingslucht in de winter, waardoor grond-waterwarmtepompen efficiënt kunnen blijven werken, zelfs onder een bevroren grondoppervlak. Het verschil tussen de warmtebron en de aanvoertemperatuur is relatief klein, waardoor de warmtepomp efficiënt kan blijven werken zelfs in koude klimaten. In ons project “kerkweg 60 Puth” hebben we 6 sondes geboord naar ongeveer 100 meter diep. Deze ‘gaten’ zijn voorzien van een lange, volledig gesloten’ slang waar Glucol doorheen gepompt wordt. De Glucol wordt door de aarde opgewarmd tot de aanwezige grond temperatuur (ongeveer 10 graden Celsius) waarbij de warmtepomp deze warmte weer onttrekt en de Glucol afkoelt tot circa 0 graden Celsius.

In de zomerperiode werkt het precies andersom. De Glucol wordt in de grond afgekoeld tot ongeveer 10 graden Celsius en door de woning gepompt. De Glucol wordt eerst nog bijgemengd tot ongeveer 18 graden voordat het door de woning wordt gepompt. Dit voorkomt condenseren van de wanden, vloeren en plafond. Dus met slechts een circulatiepompje blijft de woning in de zomer op een behagelijke 21 graden Celsius.


| 1: Grond/water-warmtepomp | 2: Warmwaterboiler | 3: Cv-waterbuffervat

Werking grond-waterwarmtepomp

 1. Een grond-waterwarmtepomp werkt door middel van een buisstelsel dat in de grond is gelegd. Dit stelsel bestaat uit buizen die vol zijn met een vloeistof die de warmte uit de grond opneemt.
 2. De vloeistof in de buizen wordt naar een warmtewisselaar geleid. Hier wordt de warmte van de vloeistof overgedragen aan een koelmiddel in de warmtepomp.
 3. Het koelmiddel verdampt bij de warmte-overdracht en de verdamping zorgt voor drukverhoging. Hierdoor gaat deze drukverhoging de compressor aandrijven
 4. De compressor verhoogt de druk en temperatuur van het koelmiddel, waardoor het gasvormig wordt.
 5. Het gas gaat vervolgens naar een condensor, waar het afkoelt en weer vloeibaar wordt.
 6. De vloeibare stof gaat vervolgens terug naar de warmtewisselaar, waar het proces van verdamping en condensatie opnieuw begint.
 7. De warmte die vrijkomt bij de condensatie wordt gebruikt om een gebouw te verwarmen en het koelmiddel gaat terug naar de warmtewisselaar om weer op te warmen en het proces te herhalen.

Voordelen grond-waterwarmtepomp

 • Hoog rendement: Grond-waterwarmtepompen hebben een hoog rendement, waardoor er minder energie nodig is om een woning te verwarmen.
 • Duurzaam: De warmte die door een grond-waterwarmtepomp gebruikt wordt, is hernieuwbaar en onuitputtelijk.
 • Lage CO2-uitstoot: Omdat de warmte wordt gewonnen uit de grond en niet uit fossiele brandstoffen, produceren grond-warmtepompen minder CO2.
 • Lagere kosten: Op lange termijn zijn grond-warmtepompen vaak goedkoper dan traditionele verwarmingssystemen.
 • Flexibiliteit: Grond-waterwarmtepompen kunnen worden gecombineerd met andere verwarmingssystemen, zoals vloerverwarming of radiatoren, en kunnen ook dienen als koelingssysteem.

Daarom is een grond-waterwarmtepomp een geschikte keuze voor nieuwbouwprojecten die gericht zijn op energie-efficiëntie en duurzaamheid

Hoe gaan wij te werk?

Zoals op de afbeelding hierboven te zien is, leggen wij een verticaal leidingsysteem om de thermische energie uit de bodem te halen. Dit systeem, dat ongeveer 1 00 meter onder het grondoppervlak ligt, bestaat uit vorst en druk bestendige leidingen waardoor een koelvloeistof (Glucol) stroomt die de thermische energie absorbeert en naar een warmtewisselaar transporteert.

De grootte en hoeveelheid van de collectoren is afhankelijk van de hoeveelheid warmte die vereist is voor het specifieke gebouw en wordt meestal berekend als 1,5-2 keer de oppervlakte die moet worden verwarmd.​ De energie die de collectoren uit de bodem halen komt van de grondsamenstelling en infiltratie van bijvoorbeeld regenwater, dus de omstandigheden van de grond spelen een belangrijke rol in het rendement van de collectoren. Het is belangrijk om te zorgen dat de leidingen niet het asfalt of gebouwen liggen. Voor meer informatie over het plaatsen van geothermische collectoren, verwijze

Passief koelen

Een grond-water-warmtepomp is niet alleen nuttig voor verwarming, maar kan ook worden gebruikt voor koeling in de warme zomermaanden. Hierbij wordt de warmte uit de kamers afgevoerd naar het systeem van geothermische sondes, waar de bodem de warmte opslaat voor later gebruik.

 1. Een buisstelsel wordt in de grond gelegd, zoals bij een normale grondwarmtepomp.
 2. Het gebouw wordt voorzien van ventilatieopeningen die warmte en vocht afvoeren naar de grond.
 3. Een ventilatiesysteem zorgt voor een continue luchtstroom die de warmte en vocht afvoert naar de grond.
 4. De grond warmtepomp pompt de warmte uit de grond weg en koelt zo het gebouw af.
 5. De afgevoerde warmte wordt afgevoerd naar de grond waar deze opnieuw gebruikt kan worden om het gebouw te verwarmen als de temperatuur buiten daalt.
 6. Dit proces werkt alleen als de buitentemperatuur lager is dan de binnentemperatuur, anders zal de grondwarmtepomp de warmte niet kunnen afvoeren naar de grond.
 7. Passief koelen met een grondwarmtepomp is een energie-efficiënte manier om een gebouw te koelen, omdat het gebruik maakt van de natuurlijke omgeving in plaats van elektriciteit.

Bespaar op uw energiekosten

Een van de grootste voordelen van een grond/water-warmtepomp is dat de warmtebron gratis is, aangezien het enige wat je hoeft aan te kopen is de stroom voor de compressor. Als je ook zonnepanelen hebt, kun je zonne-energie omzetten in elektriciteit. De warmte die wordt gebruikt voor verwarming komt uit de omgeving en is onuitputtelijk, hierdoor is de prijs hiervan onafhankelijk van economische en politieke schommelingen.

Hierdoor word je minder afhankelijk van traditionele energieleveranciers. Een grond-waterwarmtepomp is zuinig en kan zowel monovalent als bivalent worden gebruikt. Dit betekent dat één of twee verschillende warmtesystemen kunnen worden gebruikt voor verwarming en/of het opwarmen van water voor huishoudelijk gebruik.

Een investering in de toekomst

Door in een grond/water-warmtepomp te investeren, zet je ook een stap naar een duurzame toekomst. De geothermische collectoren en sondes die hierbij gebruikt worden zijn zeer duurzaam en hebben een lange levensduur. Bovendien zijn deze systemen zeer onderhoudsvriendelijk, aangezien ze maar weinig bewegende onderdelen bevatten.

De installatie van een grond/water-warmtepomp gebeurt meestal door een erkend installateur, waardoor je er vanaf het begin van verzekerd bent dat het systeem veilig en correct werkt. HerwonnneAllure werkt met erkende specialisten op dit gebeid.


Warmtepomp-systeem voor bestaande bouw

Een lucht-luchtwarmtepomp, ook wel bekend als airconditioning, is een systeem dat zowel koelt als verwarmt. Het werkt door warmte uit de binnenlucht op te nemen en deze af te geven aan de buitenlucht tijdens het koelen, en warmte te onttrekken aan de buitenlucht door middel van een compressor en deze naar binnen te brengen tijdens het verwarmen.

De werking van een lucht/lucht warmtepomp-systeem

 • Een lucht-luchtwarmtepomp bestaat uit een buitenunit en één of meerdere binnenunits
 • De buitenunit onttrekt warmte uit de buitenlucht of geeft warmte af aan de buitenlucht, afhankelijk of het systeem verwarmt of koelt
 • De binnenunit transporteert de warmte of koelte naar de binnenruimte
 • Het systeem maakt gebruik van een compressor om warmte of koelte te produceren
 • De warmte of koelte wordt via een circulatiepomp overgedragen naar de ruimtes die verwarmd of gekoeld moeten worden
 • De binnenunit en buitenunit zijn gekoppeld via een koelmiddelcircuit
 • De warmtepomp kan ook worden gekoppeld aan zonnepanelen voor een extra energie-efficiëntie.

Een voordeel van een warmtepomp in vergelijking met gas of mazout is dat ze ook kunnen worden gebruikt om een woning te koelen. Dit is vanzelfsprekend voor een lucht-luchtwarmtepomp (airconditioner), maar ook een lucht-waterwarmtepomp kan omkeerbaar zijn.

Deze zal de warmte afkoelen uit de buitenlucht of uit de bodem voordat deze naar binnen wordt geleid. Daarna stuurt het koud water door je cv-leidingen of vloerverwarming, wat leidt tot een afkoeling van enkele graden.

De restwarmte wordt geëvacueerd via de buitenunit. Een grond-waterwarmtepomp kan ook passief koelen door koudere water uit de grond rechtstreeks door de leidingen te laten stromen, wat een natuurlijk koel effect geeft. In combinatie met zonnewering is dit een zeer energiezuinige manier om een woning in de zomer te koelen.

Voordelen lucht/lucht warmtepomp

 • Kan zowel verwarmen als koelen
 • Eenvoudig te installeren
 • Verschillende modellen beschikbaar voor diverse situaties
 • Relatief compact
 • Buitenunit kan discreet geplaatst worden
 • Biedt flexibiliteit in verwarming en koeling
 • Energie-efficiënt
 • minder afhankelijkheid van traditionele energieleveranciers
 • Lagere energiekosten
 • Lagere CO2 uitstoot
 • Langer levensduur dan traditionele verwarmingssystemen
 • In veel gevallen kan worden gekoppeld aan zonnepanelen.

Warmtepomp-systeem voor monumentale bouw

Een hybride warmtepomp is een type warmtepomp dat gebruikmaakt van meerdere energiebronnen om warmte te produceren. Het combineert een traditionele verwarmingsbron, zoals gas of olie, met een warmtepomp. Dit systeem kan zowel warmte uit de omgeving halen als ook de traditionele verwarming gebruiken. Hierdoor kan het systeem flexibeler werken en kan het voorzien in de verwarmingseisen van het pand, zelfs tijdens extreem koud weer wanneer de warmtepomp alleen niet voldoende vermogen heeft.

Hybride warmtepompen zijn meestal gecombineerd met een cv-ketel en een warmtepomp, waarbij het systeem automatisch beslist welke bron het meest efficiënt en kosteneffectief is om te gebruiken. Op deze manier kan de hybride warmtepomp een uitstekende oplossing zijn voor gebouwen met een hogere warmtebehoefte of voor gebouwen die zich in koude klimaten bevinden.

De werking van een hybride warmtepomp systeem

 1. Het systeem heeft een regelmechanisme dat de verwarmingseisen van het gebouw monitort en beslist welke energiebron het meest efficiënt en kosteneffectief is om te gebruiken.
 2. Wanneer de buitentemperatuur hoger is dan een bepaalde drempel, zal het systeem de warmtepomp activeren.
 3. De warmtepomp haalt warmte uit de lucht of de grond door middel van een compressor en een warmtewisselaar.
 4. De opgewarmde vloeistof wordt naar een verdeelleiding gebracht die de warmte afgeeft aan de lucht of het water in de verwarming- of koelsysteem van het gebouw.
 5. Wanneer de buitentemperatuur lager is dan de drempel, of wanneer de warmtepomp alleen niet voldoende vermogen heeft om de gebouwverwarming te verzorgen, zal het systeem de traditionele verwarming activeren.
 6. De traditionele verwarming gebruikt gas of olie als energiebron en zorgt ervoor dat het gebouw op de juiste temperatuur blijft.
 7. Het systeem blijft de verwarmingseisen van het gebouw monitoren en wisselt tussen de warm

Voordelen hybride warmtepomp voor monumenten

Een hybride warmtepomp kan een geschikte oplossing zijn voor monumentale panden om de volgende redenen:

 • Flexibiliteit: Een hybride warmtepomp combineert een traditionele verwarmingsbron, zoals gas of olie, met een warmtepomp. Hierdoor kan het systeem flexibeler werken en kan het voorzien in de verwarmingseisen van het pand, zelfs tijdens extreem koud weer wanneer de warmtepomp alleen niet voldoende vermogen heeft.
 • Reductie van de energiekosten: Een hybride warmtepomp maakt gebruik van de gratis en duurzame energie van de omgeving, zoals de lucht of de grond, om de gebouwverwarming te verzorgen. Hierdoor kan het energieverbruik en de energiekosten worden verlaagd.
 • Behoud van historische uitstraling: Monumentale panden zijn vaak historisch belangrijk en moeten daarom behouden worden. De buitenunit van een hybride warmtepomp is vaak kleiner dan die van een reguliere warmtepomp en kan daarom gemakkelijker worden geïntegreerd in de bestaande architectu

Belangrijke vuistregels bij aanschaf en installatie van warmtepomp systemen

 • Probeer een zo groot mogelijk oppervlakte te realiseren voor warmteafgifte – des te grote het afgifteoppervlak, des te lager de temperatuur van de warmtepomp en dus zuiniger. Bij voorkeur ‘activeren’ van alle vloeren, wanden en plafonds. 
 • Investeer in een goed ontwerp en berekening van het systeem. Vaak gehoorde klachten dat een warmtepompsysteem niet goed werkt ligt meestal aan een verkeerd gedimensioneerd en ontworpen systeem.
 • Doe zaken met specialisten die verschillende succesvolle referentie projecten hebben gerealiseerd. 
 • Voor elk object (woning of bedrijfsgebouw) is een passend en opmaat gemaakt ontwerp en system nodig.
 • Geef het systeem voldoende tijd om in te regelen en jezelf om te wennen aan de behagelijke warmte zodra het systeem zich optimaal heeft ingeregeld.  


Fotoalbum warmtepomp installaties

Projecten met warmtepomp systemen

Wij hebben diverse gebouwen voorzien van een duurzaam warmtepomp systeem.
Hieronder enkele realisatieprojecten waarbij deze techniek is toegepast:

Het projectteam

John Jansen | Strategie & Explotatie

Stella Jansen | Interieur Design

Jac Hendrix | Architect

Jos Wagemans | Project Management

Jan van Wingerde | Swan Real Estate

Jaak Vanderhoydonks – Anresto historische bouwmaterialen

Het bouwteam

De bouwers